Muronyi Baptista Misszió
 
Muronyi Misszió
 
"Szövetségre lépek veletek, és semmi sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz a föld elpusztítására. Majd azt mondta Isten: Ez a jele a szövetségnek, amit én szerzek veletek és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel, örökre: szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. Amikor felhőt borítok a földre, és feltűnik az ív a felhőn, akkor visszaemlékezem a szövetségre, amelyet kötöttem veletek és minden élőlénnyel, amely testben él, és nem lesz többé a víz özönvízzé minden test pusztulására. Ha ott lesz az ív a felhőn, látni fogom és visszaemlékezem az örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden élőlénnyel, amely testben él a földön!"    
                                       Mózes 9:11-16
 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 
Számláló
Indulás: 2013-05-02
 
Zenehalgatás

https://www.youtube.com/watch?v=xHWlMCDq1dc

 

http://www.mera.hu/

 
Történetünk

A kezdet!

Máté 28:19 Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, 20tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.

The beginning

Matthew 28:19-20 Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world.

A kezdet 2007-2009-ig terjedő időszakra és az azt követő évekre vezethető vissza. A vállalkozásom során ismerkedtem össze egy békési családdal, akikkel többször is voltam, voltunk kirándulni a Bihari hegyekben. Az együtt töltött időben figyeltünk fel arra, hogy milyen összhang van az említett családban a gyermekek között és a szülő-gyermek kapcsolatban. Egyre többet beszélgettem velük és kiderült, hogy a Békési Baptista Gyülekezetbe járnak. Megkérdeztem tőlük, hogy van-e lehetőség nekünk is elmenni egy alkalomra. Mi a bibliát soha nem olvastuk, tudtuk, hogy létezik, de ennyi volt  csak az ismeretünk. Ezt tudattuk is a családdal, és megkérdeztük, hogy így is mehetünk? A válasz az volt, hogy nem fognak bennünket kiküldeni, azért mert soha nem foglakoztunk az evangéliummal. Egy gyülekezet és a testvérek azért vannak, hogy a rászorulóknak segítsenek. Így formálódott meg a gondolat, amelyet cselekedet követett és megjelentünk a gyülekezetben 2009 karácsonyán.

The beginning goes back to 2007-2009. I met a family in Békés in connection with my business. We went on excursions with them to the Bihari Mountains. During these occassions we could recognise the accord between the children and in the parent-child relationship. We talked more and more and learned that they go to the Baptist Church in Békés. I asked if we could go to see an assembly. We had never read the Bible before, just known about its existence. We told it to the family and asked if was a problem. They said they would not send us out just because we had not read the gospel. The church and the believers are there for those who need help.  So we first visited the church at Christmas 2009.

A fogadtatás szeretet teljes volt, és az is maradt. Egy új szemlélet kezdett kialakulni az életünkben, azáltal, hogy egyre többet találkoztunk a gyülekezet tagjaival, és meghívtak bennünket szeretetvendégségbe, ahol a beszélgetések által fokozatosan kezdett kialakulni az Istenkép bennünk.

They surrounded us with love. We started to see life in a different way after spending more and more time with tthe members of the church. They invited us to a love-feast, where the image of God started to develop in us through the disputes.

Különböző szolgálatokban vettünk részt, és tapasztalhattuk meg az egymás iránti toleranciát, a szeretetet.

We took part in different services and we could experience the tolerance and love.

Folyamatosan kérdezgettünk, mi-miért van, és kaptuk a válaszokat, amelyek által épülhettünk. Semmit  nem  erőltettek  ránk. Fokozatosan jutottunk el a megtéréshez, és tettünk bűnvallást, majd  fogadtuk el JÉZUST, mint megváltót, aki mindannyiunk bűneiért halt meg a kereszten.

We kept on asking questions and were building by the answers. We were not forced to do anything. Step by step we reached to the point of converting. We confessed and received Jesus as saviour, who died on  the cross for our sins.

Ezt a folyamatot a baptista hitvallás szerint bemerítkezéssel kell megpecsételni. Mi az-az Réka és én 2011-Pünkösdi ünnep alkalmával kértük, hogy szándékunkat bemerítkezéssel is megerősíthessük. Kérésünket elfogadták.

According to the baptist confession this process must be sealed with baptising. We – Réka and I – asked for being baptised at the Pentacost celebration  in 2011. They accepted our request.

A hangsúly a kérésen van, mi saját magunk döntöttünk, nem erőltették ránk. Ugyan ez vonatkozik másokra is, ISTEN szabad akarattal teremtett bennünket, mindenki önállóan döntheti, el melyik úton kíván tovább haladni. A döntéseinkért a felelősség az egyént terheli.

The emphasis is on asking. It was our own decision, we were not forced to do it. This is true for everybody, GOD created us to have free will. Everyone can decide which way they want to go. We should take responsibility for our decisions.

Az évek gyorsan teltek éreztük a súlyát az evangéliumnak, tudtuk, hogy tennünk kell valamit a környezetünkben élőkért is, el kell juttatni mindenkihez az evangéliumot, ez kötelességünk.

The years passed quickly. We felt the weight of the gospel and we knew we should do something for the people who surround us, pass the gospel to everybody, that is our duty.

Így elkezdtünk imádkozni azért,hogy hogyan kezdjük. Jöttek a gondolatok, amelyeket cselekedetek követtek :  

-          cipős doboz gyűjtés karácsonyra

-          Írországból kapott cipős doboz ajándékokat osztottunk a muronyi óvodában

-          palánta bábcsoport báb előadása a művelődési házban

-          Nóe és az özönvíz musical bemutatója a sportcsarnokban

-          a helyi rendezvényeken részvétel

-          2013 nyári táboroztatás /indián tábor/

 

So we started to pray for how to begin. Ideas came, followed by acts.

 

-          shoebox raising for Christmas

-          We gave out the shoebox presents in the Murony nursery

-          Childrens’ puppet show in the culture house

-          Noah’sark musical int he sportshall

-          Taking part in local events

-          2013 summer camp (red indian camp)

Közben megkerestük a Polgármester Urat azzal a kéréssel, hogy tudna-e ingatlant biztosítani a Békési Baptista Gyülekezet  muronyi  missziójának. Az  önkormányzat teljesen nyitott a kezdeményezésünkre, megkaptuk a volt VÍZMŰ épületet, melyet mi átkereszteltünk SZIVÁRVÁNY MISSZIÓSHÁZ-nak.

We asked the Mayor to lend a building to the Murony mission of the Békés Baptist Church. The local government was pleased to help they let us use an old building. We named it Rainbow Mission House.

Céljainkat ISTEN vezetésével szeretnénk megvalósítani:

Az ingatlan külső és belső környezetét fokozatosan rendezzük, a komfort fokozatát növeljük, azért mert gyermekeket szeretnénk táboroztatni a nyári szünetekben. Évközben hetente foglalkozunk velük. 2014-ben ismét gyermek tábort tartani,vendégeket hívni /keresztény motorosok,Pintér Béla/ Célunk a gyermekek és szüleik számára is elérhetővé, és érthetővé tenni ISTEN igéjét, amely által erkölcsileg is fejlődnek, és ez által olyan értéket képviselhetnek a környezetükben, és a társadalomban, amely mások számára is példaértékű lehet.

2Pt1:5-7.Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, 6az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, 7a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. 

Amennyiben te, aki ezen sorokat olvasod, úgy érzed, hogy szeretnél részese lenni ISTEN munkálkodásának? Szeretnél tenni valamit személyesen embertársaidért? Megteheted úgy, hogy támogatod a missziónk tevékenységét az alábbi számlaszámra utalással:

We would like to reach our goals by GOD’s lead:

We decorate the building inside and outside gradually. We make it more comfortable because we would like to arrange childrens’ camp in summer holidays. During the school year we hold sessions.  In 2014 we want to invitte guests to the camp (christian bikers, Béla Pintér).  We want to make GOD’s word available and understandable to the children and their parents, so that their morals can develop and represent such values which can make them a guide int he society.

2 Peter 1:5-7 And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue; and to virtue knowledge; And to knowledge temperance; and to temperance patience; and to patience godliness; And to godliness brotherly kindness; and to brotherly kindness charity.

If you who is reading these lines feels that you would like to be part of GOD’s work, do something for your neighbour you can support the activity of our mission by sending donation to our account:

KÜLDETÉS ALAPÍTVÁNY BÉKÉS TELEKI U. 39 SZ - Klikk

SZÁMLASZÁM: 10402609-26010920

ACCOUNT NUMBER: 10402609-26010920

KÖZLEMÉNY: ADOMÁNY A MURONYI MISSZIONAK

NOTICE: DONATING THE MURONY MISSION

Mt. 6  4hogy adakozásod titokban történjék; a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked.” 
 Zsidó 13  16A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. 

Matthew 6 That thine alms may be in secret: and thy Father which seeth in secret himself shall reward thee openly.

Hebrews 13  But to do good and to communicate forget not: for with such sacrifices God is well pleased.

Mindezért dicsőség ISTENNEK!

Köszönjük, hogy elolvasta beszámolónkat!

ISTEN áldását kívánjuk mindenkinek!

Praise GOD fo all these things!

Thank you for reading our summary.

May GOD bless you all!

Molnár Zoltán-Molnárné Medvegy Réka

Folytatás

2013-tól folyamatosan tartjuk a missziós alkalmainkat,a gyerekek szeretettel jönnek15-30fő közötti a létszámunk. Nyaranként rendezünk táborokat,amelyben segítségünkre vannak a határontúlról Magyarkécről a Református fiatalok. A csúcspont 2016-ban volt,ugyanis kettő tábort rendeztünk lehetőség adódott angoltábort rendezni.A lehetőség úgy alakult, hogy időközben a kézműves foglalkozás átalakult  klubbá. Egy Amerikai missziónárius házaspár elindította több országban a TOMORROW CLUB formációt,és mi csatlakoztunk hozzájuk.

Tomorrow Clubs

             gyerekmisszió bemutatkozása

 

Tomorrow Clubs az Evangéliumot középpontba helyező keresztyén gyerekmissziós program. Missziónk célja, hogy hasznos eszközzé válljon a helyi gyülekezetek gyermekevangélizációs munkájában.Tehát a Tomorrow Clubs heti alkalmai a helyi gyülekezet missziójának része.

Stratégiánk és nyomtatott anyagaink elsősorban a gyülekezetbe nem járó gyerekeket célozza meg, nem kizárva a gyülekezethez tartozó gyerekeket sem.

Tomorrow Clubs misszió több mint 10 évvel ezelőtt indult útjára Ukrajnában, amerikai missziónáriusok kezdeményezésével. Jelenleg 400 klub működik az szomszédos országban, ahol kb. 12.000 gyerekhez jut el az evangélium jó híre minden héten. 2016-ban missziónk már 9 Közép és Kelet Európai országban működik.

 

A Tomorrow Clubs lehetőségei:

Ø  Az alkalmakon lehetőség nyílik a gyermekeknek közelebbről megismerni a teremtő Istent, Isten Fiát, Jézust mint személyes Megváltójukat és a Bibliát, mint Isten kijelentett Szavát.

Ø  A hobby tevékenységeken keresztül a gyerekek felfedezhetik és fejleszhetik különböző adottságaikat.

Ø  Tomorrow Clubs misszió segítségével egy újabb híd épülhet a gyülekezet és az azt körül vevő közösség között.

Ø  Tomorrow Clubs gyermekevangélizációs program nagyszerű eszköznek bizonyult számos gyülekezetplántálási misszióban.

Ø  Missziónk heti alkalmai lehetőséget nyújtanak a gyülekezeti tagoknak a szolgálatba való bekapcsolódásra.

 

Tomorrow Clubs felajánl minden partner gyülekeztnek:

Ø  A klubbok működéséhez szükséges stratégiát

Ø  A helyi klubigazgató és vezetők felkészítését

Ø  Szükség szerinti tanácsadást és segítségnyújtást a regionális vezető személyében

Ø  Díjmentes, korosztálynak megfelelő munkfüzeteket a gyerekeknek.

Ø  Képzési kúrzusokat az évi konferenciákon.

 

Tomorrow Clubs alkalmai:

Ø  A klubbok általábn az iskolai év folyamán működnek, heti rendszereséggel

Ø  Egy alkalom felépítése: biblialecke, a munkafüzetekkel való foglalkozás, hobby tevékenység.

2017-ben tovább folytatódtak az alkalmaink.Februárban megadatott az a lehetőség, hogy találkozzak kelet európai Tomorrow Clubbok vezetőivel,és az amerikai misszionárius házaspárral.A helyszín Kijev volt. Betekintésem lett abba hogy, hogyan működnek az ottani klubbok.Majd ezután áprilisban a misszionáriusok eljöttek Muronyba és együtt imádkozhattunk a közös jövönkért.  Minden dicsőség Istené. Tovább haladva az időben elérkezünk májusba, és elkezdjük szervezni az idei táborunkat.Titkos Ügynökök leszünk,telis-tele izgalmas vendégekkel.

 

 

                             Kapcsolat:                             

 Magyarország: Békési Baptista Gyülekezet 

     Molnár Zoltán és Molnárné Medvegy Réka Régióvezetők  Email:mlrzoltan@gmail.com

  Tel.:+3620-822-89-73

     //muronyimisszio.gportal.hu

https://www.facebook.com/?stype=lo&jlou=AfdH4MtYzIQwxf6xZdQpFDMjbKTDAj9WCkND8axEjMp4hQw5zSpVFllEqUJiXsNaPeFvDg54l4XUYboF4ySufJmCi74_LqnjvbzeAEOMcG9MlQ&smuh=2410&lh=Ac_me2pNrgMBZo4h

https://www.facebook.com/?stype=lo&jlou=AfdH4MtYzIQwxf6xZdQpFDMjbKTDAj9WCkND8axEjMp4hQw5zSpVFllEqUJiXsNaPeFvDg54l4XUYboF4ySufJmCi74_LqnjvbzeAEOMcG9MlQ&smuh=2410&lh=Ac_me2pNrgMBZo4h

      https://www.youtube.com/watch?v=781PPpcsz9s

   www.tomorrowclubs.org

                          https://www.facebook.com/tomorrowclubsmagyar/

                        https://www.facebook.com/

 
HÍREK

 

Tanuljunk éneket:

 

Nem volt reményem...

 

Nem volt reményem, és nem volt barátom.

Egyedül voltam itt a világon.

Nem ismertem Őt, de közel jött hozzám.

 

Új reményt adott,és átformált engem.

Ami volt, elmúlt, Új ember lettem.

Drága Szellemét küldte el hozzám.

 

Refr.:

Megtalált az Úr és elhívott engem.

Mindenem övé, a gyermeke lettem.

Megtalált az Úr és elmúlt minden félelmem.

Megtalált az Úr és viszem a jó hírt.

Jézus ma is él és neveden szólít.

Megtalált az Úr és elmúlt minden félelmem.

Jézus él a szívemben.

(Elölről...)

Az ének itt meghallgatható

 

 A nyári gyerekhét (Indián Tábor) fotói feltöltésre kerültek.

Összesen 772 db kép.

Jó nézelődést!

 

 
linkek
 
Óra
 

Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK    *****    Vajon milyen lehet egy rejtélyekkel teli kisváros polgármesterének lenni? És mi történik, ha a bizalmasod árul el?